home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Organy Spółki
Struktura
Praca
Wywóz ścieków
Odbiór odpadów komunalnych
Wyniki badań wody
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

O firmie
Działalność spółki

Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał w 1999 roku w wyniku z przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29 619 414,00zł i 100% udziałów posiada Gmina Długołęka, która jest właścicielem.

ZUK Sp. z o.o. został wpisany przez Sąd Rejonowy dla Wrocław Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS:000098993.

Przedmiotem działania Spółki jest:

  • pobór i uzdatnianie wody,
  • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
  • odprowadzanie ścieków,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych, rurociągów przesyłowych,
  • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych, rurociągów lokalnych,
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
  • unieszkodliwianie odpadów.

 
home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty