home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Strona główna

Komunikaty:
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

tel. 71 398 80 36


========================================================================


INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. Z/S W KIEŁCZOWIESzanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Czytaj więcej
========================================================================

Informacja dla odbiorców wody w sprawie okresowych spadków ciśnienia i niedoborów wody.
========================================================================

Data opublikowania: 2019-03-18 10:23


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 20.03.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Bąków, ul. Jesionowa, ul. Leśna, ul. Polna, ul. Dębowa, ul. Wiązowa

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-03-15 08:30


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 19.03.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Brzezia Łąka ul. Lipowa 1-11, Spokojna, Wrocławska 5-21A

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-03-15 07:53


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 18.03.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Wilczyce ul. Wrocławska 53B-53J

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-03-12 14:35


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 14.03.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Kiełczów ul. Lipowa 1, Parkowa 45-51, Wrocławska 34-42A

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-03-12 14:30


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 13.03.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Brzezia Łąka ul. Wrocławska 1÷3K

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-03-12 11:10


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 13.03.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Pruszowice ul. Księżycowa, Łozińska, Pogodna, Słoneczna, Wrocławska

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-03-11 07:20


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.03.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Domaszczyn ul. Fiołkowa 11, Słoneczna 1, Spacerowa 1÷17

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-02-26 12:46


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 28.02.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Długołęka, ul. Wrocławska 1-14A

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-02-26 12:44


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 27.02.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Kiełczów, ul. Akacjowa 55÷59o

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-02-22 12:58


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 25.02.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Brzezia Łąka, ul. Magnoliowa

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-02-11 09:35


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.02.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Kiełczów ul. Brzozowa 6÷8, Lipowa 1÷3, Parkowa, Wiosenna 51÷53, Wrocławska 34÷48

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2019-02-06 07:48


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 07.02.2019 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Wilczyce ul. Polna

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-06-07 14:58Informujemy, że w dniu 05 czerwca 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłosił zatwierdzoną taryfę Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kiełczowie, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Długołęka na okres 3 lat.

Informujemy, że Rada Gminy Długołęka w dniu 30 maja 2018r. podjęła uchwałę nr XXXVI/446/18 oraz nr XXXVI/447/18 w sprawie dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Długołęka.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 13 czerwca 2018 r.

Treść ogłoszonej Decyzji oraz Uchwały Rady Gminy w zakładce „Cenniki/taryfy”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka


W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Gminy Długołęka niedoborami wody i okresowym jej brakiem, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu i nie wykorzystywanie jej do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów oraz pobierania wody na opryski

w miesiącach od maja do września

w godz. 17:00 – 22:00


Powyższa prośba ma zapewnić naszym odbiorcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Pobór wody na inne cele w wymienionych godzinach powodować będzie spadki ciśnienia oraz występowanie przerw w dostawie wody.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie informuje, że Taryfa obowiązująca w okresie od 9 lutego 2017 r. do 8 lutego 2018 r. ulega na mocy ustawy przedłużeniu, a tym samym ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia uchwalenia nowych taryf.
Spółka będzie na bieżąco informować o ewentualnych zmianach wysokości taryf.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, z dniem 28.02.2018 r. zaprzestaje świadczenia usług asenizacyjnych.
Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Długołęka dostępny jest
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka.
Dotychczasowym Klientom Zakładu dziękujemy za wieloletnią współpracę.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od dnia 01.09.2010r. Nasz Zakład będzie przyjmował
zlecenia na wykonanie przyłączy wodociągowych
od prywatnych Inwestorów.
Szczegółowe informacje dot. usługi dostępne w siedzibie Spółki:


Dział Techniczny:
Pok. 32 Stadnik Marcin, tel. 785 018 051
home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty