home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Strona główna

Komunikaty:
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

tel. 71 398 80 36


========================================================================


INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANYCH PRZEZ

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. Z/S W KIEŁCZOWIESzanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Czytaj więcej
========================================================================

Informacja dla odbiorców wody w sprawie okresowych spadków ciśnienia i niedoborów wody.
========================================================================

Data opublikowania: 2018-12-13 10:45


Informujemy, że w dniu 24.12.2018 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o w Kiełczowie będzie czynny w godzinach 07:00 – 13:00
Za utrudnienia przepraszamy i życzymy
Wesołych Świąt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-11-27 09:42


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 29.11.2018 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Bąków

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-11-27 09:37


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 28.11.2018 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Mirków ul. Mickiewicza 20÷54, Sportowa

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-11-26 08:42


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 27.11.2018 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Bielawa ul. Główna 15÷18, Jaśminowa 3, Lawendowa 1÷3

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-11-23 12:23


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 27.11.2018 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Mirków ul. Kościuszki 10÷30, Mickiewicza 20÷54, Sportowa, Wrocławska 56÷60

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-10-25 09:47


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 05.11.2018 w miejscowości: KIEŁCZÓW rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-06-07 14:58Informujemy, że w dniu 05 czerwca 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłosił zatwierdzoną taryfę Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kiełczowie, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Długołęka na okres 3 lat.

Informujemy, że Rada Gminy Długołęka w dniu 30 maja 2018r. podjęła uchwałę nr XXXVI/446/18 oraz nr XXXVI/447/18 w sprawie dopłat do cen wody i ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Długołęka.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 13 czerwca 2018 r.

Treść ogłoszonej Decyzji oraz Uchwały Rady Gminy w zakładce „Cenniki/taryfy”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka


W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Gminy Długołęka niedoborami wody i okresowym jej brakiem, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu i nie wykorzystywanie jej do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów oraz pobierania wody na opryski

w miesiącach od maja do września

w godz. 17:00 – 22:00


Powyższa prośba ma zapewnić naszym odbiorcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Pobór wody na inne cele w wymienionych godzinach powodować będzie spadki ciśnienia oraz występowanie przerw w dostawie wody.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie informuje, że Taryfa obowiązująca w okresie od 9 lutego 2017 r. do 8 lutego 2018 r. ulega na mocy ustawy przedłużeniu, a tym samym ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia uchwalenia nowych taryf.
Spółka będzie na bieżąco informować o ewentualnych zmianach wysokości taryf.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, z dniem 28.02.2018 r. zaprzestaje świadczenia usług asenizacyjnych.
Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Długołęka dostępny jest
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka.
Dotychczasowym Klientom Zakładu dziękujemy za wieloletnią współpracę.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że od dnia 01.09.2010r. Nasz Zakład będzie przyjmował
zlecenia na wykonanie przyłączy wodociągowych
od prywatnych Inwestorów.
Szczegółowe informacje dot. usługi dostępne w siedzibie Spółki:


Dział Techniczny:
Pok. 32 Stadnik Marcin, tel. 785 018 051
home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty