home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Dział Obsługi Klienta
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Strona główna

Komunikaty:
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

tel. 71 398 80 36


========================================================================

Data opublikowania: 2015-11-20 08:08


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 20.11.2015r. w miejscowości: KAMIEŃ rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2015-10-26 07:46


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 26.10.2015r. w miejscowości: WILCZYCE rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2015-10-22 08:40


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 23.10.2015r. w miejscowości: MIRKÓW rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: piątek-sobota w godzinach 09:00-18:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2015-10-14 08:30


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 16.10.2015r. w miejscowościach: DOMASZCZYN, SZCZODRE rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: piątek-sobota w godzinach 09:00-18:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2015-09-07 09:33


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 10.09.2015r. w miejscowości: KIEŁCZÓW rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2015-06-10 14:15


Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka


W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Gminy Długołęka niedoborami wody i okresowym jej brakiem w dniach 5-7.06.2015r., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje, iż sytuacja ta była spowodowana awariami na Stacjach Uzdatniania Wody. Powodem przeciążenia Stacji był duży pobór wody z sieci wodociągowej spowodowany długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych.


W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu i nie wykorzystywanie jej do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów oraz pobierania wody na opryski


w miesiącach od maja do września
w godz. 17:00 – 22:00


Powyższa prośba ma zapewnić naszym odbiorcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Pobór na inne cele w wymienionych godzinach powodować będzie spadki ciśnienia oraz występowanie przerw w dostawie wody.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Od marca 2011r. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. rozszerza świadczone usługi o wywóz nieczystości płynnych własnym samochodem asenizacyjnym o pojemności 10m 3

Informacje dotyczące cen zawarte są na stronie internetowej lub w siedzibie Zakładu.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informujemy, że od dnia 01.09.2010r. Nasz Zakład będzie przyjmował
zlecenia na wykonanie przyłączy wodociągowych
od prywatnych Inwestorów.
Szczegółowe informacje dot. usługi dostępne w siedzibie Spółki:


Dział Techniczny:
Pok. 32 Stadnik Marcin, tel. 785 018 051
home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty