home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty
Strona główna
O firmie
Przetargi i zamówienia
Przetargi-archiwum
Projekty współfinansowane
Dział Obsługi Klienta
E-bok
Cenniki
Do pobrania
Galeria
Kontakt

Strona główna

Komunikaty:
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

tel. 71 398 80 36


========================================================================

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 2180) Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kiełczowie informuje, że Taryfa obowiązująca w okresie od 9 lutego 2017 r. do 8 lutego 2018 r. ulega na mocy ustawy przedłużeniu, a tym samym ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki pozostają na niezmienionym poziomie do dnia uchwalenia nowych taryf.
Spółka będzie na bieżąco informować o ewentualnych zmianach wysokości taryf.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, z dniem 28.02.2018 r. zaprzestaje świadczenia usług asenizacyjnych.
Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Długołęka dostępny jest
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Długołęka.
Dotychczasowym Klientom Zakładu dziękujemy za wieloletnią współpracę.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-02-21 13:40


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 23.02.2018 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Kiełczów ul. Wiśniowa

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-02-12 14:04


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 15.02.2018 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Długołęka ul. Wrocławska 1÷52

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-02-09 14:56


Informujemy, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 12.02.2018 w godzinach 08:30 – 14:30 w miejscowości:
Kiełczów ul. Wrocławska 20- 48, ul. Wiosenna 28-78,ul. Parkowa, ul. Lipowa

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-01-31 09:15


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 02.02.2018r. w miejscowości: SIEDLEC TRZEBNICKI rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data opublikowania: 2018-01-31 09:10


Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z/s w Kiełczowie informuje, że od dnia 31.01.2018r. w miejscowości: TOKARY rozpocznie się planowa (bezpłatna) wymiana wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.
Wymiany będą się odbywały: w dni powszednie 16:00-21:00, w soboty od 9:00-20:00.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Mieszkańcy Gminy Długołęka


W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców Gminy Długołęka niedoborami wody i okresowym jej brakiem, zwracamy się do Państwa z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą czerpaną z wodociągu i nie wykorzystywanie jej do podlewania ogródków, trawników, napełniania basenów oraz pobierania wody na opryski

w miesiącach od maja do września

w godz. 17:00 – 22:00


Powyższa prośba ma zapewnić naszym odbiorcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Pobór wody na inne cele w wymienionych godzinach powodować będzie spadki ciśnienia oraz występowanie przerw w dostawie wody.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informujemy, że od dnia 01.09.2010r. Nasz Zakład będzie przyjmował
zlecenia na wykonanie przyłączy wodociągowych
od prywatnych Inwestorów.
Szczegółowe informacje dot. usługi dostępne w siedzibie Spółki:


Dział Techniczny:
Pok. 32 Stadnik Marcin, tel. 785 018 051
home     kontakt     Dział Obsługi Klienta     cenniki     dokumenty